lithographs by MIIDA Seiichiro 三井田盛一郎

"Short Story - Guru Guru" (小さなお話-ぐるぐる)

paper size:680x680mm

paper: chinese paper  ed.6  2015

printed on zink plate


"Short Story - table" (小さなお話-テーブル)

paper size:680x680mm

paper:chinese paper  ed.6  2015

printed on zink plate


"Momotaro with new one"

paper size:680x680mm

paper:chinese paper  ed.6  2015

printed on zink plate


"Momotaro with 5"

paper size:680x680mm

paper:chinese paper  ed.6  2015

printed on zink plate


"Peaches"

paper size:680x680mm

paper:chinese paper  ed.6  2015


"Face and Pattern"

paper size:560x420mm

paper:Awa paper (阿波紙)

ed.6  2015

printed on zink plate

"Face and Pattern"

paper size:560x420mm

paper:Awa paper (阿波紙)

ed.6  2015

printed on zink plate

"Face and Pattern"

paper size:560x420mm

paper:Awa paper (阿波紙)

ed.6  2015

printed on zink plate"Passers"

paper size:560x420mm

paper:Awa paper (阿波紙)

ed.6  2015

printed on zink plate

"(untitled)"

paper size:560x420mm

paper:Awa paper (阿波紙)

ed.6  2015

printed on zink plate